[wpml_lang_selector]
Youth

Credinţa în Dumnezeu

Post Series: Relaţia cu Dumnezeu

Porunca pe care ţi-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca, prin ele, să te lupţi lupta cea bună19. şi să păstrezi credinţa şi un cuget curat, pe care unii l-au pierdut, şi au căzut din credinţă. (1 Timotei 1:18-19)

Credinţa în Dumnezeu joacă un rol important în viaţa unui om. Credinţa vine în viaţa unui om prin auzirea Cuvântului divin al lui Dumnezeu. Prin credinţă omul ajunge la mântuire, la iertarea de păcate, la vindecare în anumite situaţii. Prin credinţă poţi „muta munţii”, dacă credinţa este măcar cât un bob de muştar. Credinţa este acel „element” care ne pune pe noi în poziţia de a fi plăcuţi lui Dumnezeu. Apostolul epistolei către Evrei spune că este imposibil să intri în favoarea lui Dumnezeu fără credinţă: Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. Evrei 11:6

În vremea în care trăim este nevoie de un tratament special pentru vindecarea credinţei noastre. Suntem bolnavi, nu fizic, nu biologic, ci spiritual. Credinţa noastră este afectată de păcat, este afectată în sensul că nu ne mai place să ascultăm tot Cuvântul lui Dumnezeu. Ascultăm numai ceea ce vrem să auzim, mesajele plăcute, predicile frumoase, care ne gâdilă urechile. Tratamentul pentru vindecarea credinţei este auzirea curată şi clară a Cuvântului lui Dumnezeu, care schimbă viaţa, transformă mintea şi inima.Cred că nu la întâmplare vorbeşte apostolul Pavel despre sănătatea în credinţă.

Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare. Tit 2:2

Cum îi credinţa ta, dragul meu?

Florin V. Făt